Vilkår & Betingelser 

1- Disse vilkår

Disse vilkår og betingelser gælder på ethvert givent tidspunkt, når du har adgang til og anvender vore services, hjemmesiden og alt indhold, som en registreret bruger af vores services, og når du fortsat anvender vores services og hjemmeside accepterer du disse vilkår og betingelser som kan ændre sig over tid (vilkår). De konstituerer en bindende juridisk aftale mellem dig og os i det henseende. 

Vi må ændre disse vilkår og betingelser på ethvert tidspunkt, for enhver årsag og uden forudgående varsel. 

Kæledyrsejerens (kæledyrsejernes) anvendelse af My Peterinarians services (og dets kæledyrspassere/dyreplejere) anses for accept af følgende vilkår og betingelser. 

2- My Peterinarian

My Peterinarian  (“os”, “vi” eller “My Peterinarian”) yder professionel kæledyrsservice og kæledyrspleje til katte, hunde og en bred vifte af andre kæledyr.

My Peterinarian er registreret i Danmark med CVR-nummeret: 39029804

Adresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

Du kan emaile os på: info@mypeterinarian.com

3- Definitioner

Aftale – betyder aftalen mellem os og “kæledyrsejeren” jf. vores services og inkluderer på alle tidspunkter disse vilkår. 

Booking – betyder, at kæledyrsejeren betaler gebyret for den/de bookede service(s). Vi reserverer rettigheden til, fra tid til anden, at ændre måden hvorpå bookingen foretages. En bookning er ikke dækket af enhver ordning med økonomisk beskyttelse, og du skal sikre dig, at du har tilstrækkelig forsikringsdækning.

Booking Datoer – betyder de datoer, der er anmodet om af kæledyrsejeren.

Booking Gebyr – betyder de gældende gebyrer for vores services.

Indhold – betyder kollektivt al informativt indhold på eller gjort tilgængeligt gennem vores services, hvilket inkluderer, men ikke udelukkende inkluderer, tekst, grafik, billeder, musik, software, lyd, video, information, dokumenter, samlinger, data eller andet materiale udgivet i forbindelse med vores services, enten af os, af dig eller af en anden bruger. 

Kæledyr – betyder ethvert domesticeret dyr, der legalt kan ejes i Danmark.

Kæledyrsejer(en) – betyder ejeren af det/de kæledyr, som søger at anvende vores services gennem vores hjemmeside. 

Kæledyrsservices – betyder kæledyrspasning eller besøg, hundeluftning og besøg med overnatning, der foregår i kæledyrsejerens hjem. Hjemmepasning af kæledyr foregår i en af vores medarbejderes hjem. 

Hjemmeside – betyder www.mypeterinarian.com‘s hjemmeside som helhed og enhver mobil enhed eller andre applikationer. 

Dig/du – medmindre andet fremgår af sammenhængen betyder det en kæledyrsejer og bruger af webstedet.

4- Obligations

  1. a) Udbyder af kæledyrspleje

My Peterinarian’s passere og plejere yder services i overenstemmelse med gældende lovgivning og regler og som aftalt med kæledyrsejeren. Vi sikrer, at kæledyr er tilfredsstillende forsynt med mad og vand og modtager passende motion og er monitorerede og besøgt på de hensigtsmæssigt aftalte tidspunkter. Vi sørger for, at kæledyr er passet i tilpasset indkvartering ift. størrelse, temperatur, renlighed, ventilation og belysning. 

Vi sørger for at tage forholdsregler der beskytter kæledyret i tilfælde af en nødsituation, herunder hvis brand opstår. 

Vi sørger for, at tage de nødvendige forholdsregler for at undgå og kontrollere spredning af smitsom og infektiøse sygdomme i vores varetægt, hvilket inkluderer en nødvendig fremskaffelse af tilstrækkelige isolations-faciliteter. 

Vi vil føre et register indeholdende en beskrivelse af ethvert kæledyr, vi har passet, herunder overnatning, dato for ankomst og afgang, samt navnet og adressen på ejeren. 

Vi vil tage enhver forholdsregel for at sikre, at dit (dine) kæledyr er glad(e) og sikker (sikre). Dog vil vi ikke bære ansvaret for hundeinfluenza, skader, sygdom eller dit (dine) kæledyrs død af enhver given årsag. Dersom “Job Sharing” ikke er dækket af vores forsikring, kan vi ikke være ansvarlige for dit (dine) kæledyr eller hjem eller ejendom, hvis en anden serviceudbyder (der ikke er ansat hos My Peterinarian), ven af kæledyrsejer(ne), familiemedlemmer eller anden person indtræder på din ejendom eller i dit hjem, mens vi ikke er til stede. 

My Peterinarian og dets passere/plejere er ikke ansvarlige for komplikationer kæledyr lider under eller kæledyrets handlinger, når disse er uden opsyn.  

  1. b) Kæledyrsejer(e)

Kæledyrsejer(e) påkræves at udfylde en Service Kontrakt før igangsættelse af pleje. Hvis kæledyrsejeren (kæledyrsejerne) ikke har udfyldt en Service Kontrakt før plejen er igangsat samtykker kæledyrsejeren (kæledyrsejerne) automatisk alle Vilkår & Betingelser af virksomhed som stipuleret på denne side.

Kæledyrsejer(e) accepterer al ansvar for deres kæledyrs handlinger og skal godtgøre My Peterinarian for alle ydede services og/eller for al nødvendig lægelig behandling og/eller for al skade eller ødelæggelse forårsaget af deres kæledyr mod andre hunde, dyr, passere/plejere eller ejendom.

I tilfælde af, at My Peterinarian eller dets passere/plejere finder det nødvendigt at søge veterinær assistance, hvor en “Veterinary Release” ikke er udført som del af en Service Kontrakt, accepterer kæledyrsejer (kæledyrsejeren) omkostningerne forbundet med enhver udført procedure, og vil i sidste ende være deres fulde og finansielle ansvar. Alle forsøg på at kontakte kæledyrsejer(ne) eller relevante kontaktpersoner (Nominated Person(s)) vil selvfølgelig blive udført. 

Hvis dit (dine) kæledyr føler sig utilpas (fx ved diarré, opkast, sløv osv.) og/eller har smerter i pleje hos My Peterinarians passere/plejere, vil My Peterianrian tage dit (dine) kæledyr til din udvalgte dyreklinik, hvis vi kan få en tid hurtigst muligt, eller den nærmeste dyreklinik. Her vil der blive trukket et gebyr på 130 kr. der dækker transportomkostninger. Alle forsøg på at kontakte kæledyrsejer(ne) eller relevante kontaktpersoner (Nominated Person(s)) vil selvfølgelig blive udført. 

My Peterinarian og dets passere/plejere foretager ikke afgørelser som diagnoser, prognoser, eller terapi medmindre en veterinær service bookes af en af vores udvalgte veterinærer. Enhver veterinær/medicinsk bekymring vil blive refereret til en specifik veterinær. ???

My Peterinarian forbeholder sig rettigheden til at afvise enhver service kontrakt uden grund. 

Dit (dine) kæledyr skal være vaccineret og have et vaccinations-certifikat (når det er anvendeligt) og din udvalgte dyreklinik skal have en kopi liggende, ligesom dig selv, som skal vises, som bevis herpå, hvis ønsket af My Peterinarian. 

My Peterinarian skal informeres om enhver medicin og doseringer heraf, som dit kæledyr indtager. 

My Peterinarian skal have overrakt en fodrings- og medicinplan for dit (dine) kæledyr.

Alle hunde og katte skal være tjekket af og være i kontrolleret behandling af en veterinær for lopper, flåter og orm. For at holde dit (dine) kæledyr fri for lopper, flåter og orm skal vi have ekstra doser i hænde, i den tid plejen behøver det. Omkostningerne ved enhver ekstra forsyning af veterinært godkendte kure mod lopper, flåter og orm foretaget vil være kæledyrsejerens (kæledyrsejernes) fulde og finansielle ansvar. 

My Peterinarian forbeholder sig rettigheden til at afvise enhver booking, hvis der er ethvert tegn på, at dit (dine) kæledyr er aggressive, truende eller har en adfærd, der vil sætte passeren/plejeren i risiko for at komme til skade. 

Alle hunde bør være registrerede i Dansk Hunderegister for beskyttelse af din(e) hund(e). My Peterinarian foretrækker, at din(e) hund(e) og/eller kat(te) har en chipmærkning eller bærer halsbånd med dine kontaktoplysninger. 

5- Registrering af vore services

  1. a) Oprettelse af din Konto

For at oprette en konto skal du vælge et brugernavn og en adgangskode. Sørg for at vælge et unikt brugernavn for dig, der ikke er anvendt af nogen anden, som er anstændigt og ikke er stødende, inklusiv en adgangskode. Sørg for at udfylde informationen korrekt i registreringsprocessen. My Peterinarian forbeholder sig retten til eksklusivt at nægte en bruger at åbne en konto, af enhver årsag, eller at minimere antallet af konti, som brugeren kan oprette. Hvis du glemmer dit kodeord, kan du anmode om, at få tilsendt et nyt til din registrerede email adresse. Din konto bliver usikker, hvis du lader en anden anvende det uhensigtsmæssigt, og din konto kan blive slettet hvis du eller enhver anden anvender din konto til at bryde disse vilkår. Hvis din konto slettes, må du ikke tilslutte dig My Peterinarian igen uden vores udtrykkelige tilladelse. 

  1. b) Booking

Når bekræftelsen af bookingen fra My Peterinarian er udført, er bookingen færdiggjort og danner rammen for aftalen mellem My Peterinarian og kæledyrsejer, når vi modtager betalingen af bookingens gebyr for vores services. My Peterinarian vil efterfølgende sende en bekræftelsesmail af bookingen. Den email vil indeholde et link til kæledyrspasserens kontaktinformationer. 

For hjemmepasning for en af vores veterinærer eller pasning med overnatning hos kæledyrsejer begynder service-timerne mellem kl. 17.00-19.00 og afsluttes i samme klokkeslæt den efterfølgende dag. Dette kan dog variere efter aftale mellem hundeejer og My Peterinarians service udbyder for at afdække morgentimerne. Tidspunkter for aflevering og afhentning skal direkte aftales med hundejeren. Hvis det aftalte afhentningstidspunkt ikke er imødekommet og oversteget pga. hundeejerens fejl, vil der blive pålagt et gebyr tilsvarende en ekstra dag. Dette vil automatisk blive dækket via bookingens sene ydelses depositumsgebyr.

6- Afbestilling

Kæledyrsejeren skal give besked til My Peterinarian om enhver afbestilling af ordren via email på info@mypeterinarian.com senest 24 timer i forvejen, hvis kæledyrsejeren ønsker at blive krediteret for afbestillingen. 

My Peterinarians strenge 24 timers afbestillingspolitik er nødvendig for høflighed overfor vores ydere af kæledyrspleje, som beror på indkomsten af deres forudindstillede gåturs-tidsplan for at tjene penge. 

My Peterinarian anbefaler, at kæledyrsejere fastholder deres hunds (hundes) regelmæssige gåturs-tidsplan med minimale ændringer i tidsplanen for formålsmæssigt at undgå, at vores ydere af kæledyrspleje mister værdifulde arbejdstider, en reducering af omsætningsraten, samt at resultere i en regulær, regelmæssig hundelufter, sammenholdt med en gladere hund, der er vant til deres daglige rutine. 

Gebyrer for afbestilling vil være følgende:

– 72 timers notits før afbestilling: 75 % AF DET TOTALE GEBYR REFUNDERES

– 24 timers notits eller færre før afbestilling: INGEN REFUNDERING GIVES TIL KLIENTEN.

– Ingen refundering eller kredit i helligdage 

Alle gebyrer betales ved booking mellem My Peterinarian og kæledyrsejer(e). Hvortil betalingen ikke er modtaget i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser for virksomhedsdrift forbeholder My Peterinarian sig rettigheden til ikke at fortsætte med enhver på forhånd aftalte aftaler. 

I tilfældet af yderligere uforudsete omkostninger (som fx foder, forsyninger eller dyrlægeregninger) vil betalingen heraf, efter modtagelse af faktura og/eller efter fuldførte services, være forventeligt betalt inden 3 hverdage, ellers vil en for sen ydelses-betaling på 100 kr. gælde. 

Alle My Peterinarians takster (gebyrer, officielle helligdages tillægsgebyr, osv.) vil blive frembragt for kæledyrsejer til fulde før tidspunktet for indledende henvendelse. Kæledyrsejeren vil blive pålagt at acceptere gebyrer for My Peterinarians service(s) ved bekræftelse af bookingen. 

Kæledyrsejere anbefales at booke så langt ind i fremtiden som muligt for at muliggøre My Peterinarian at sikre en booking. Dette gælder især for skoleferier, officielle helligdage, i måneden december (d. 24.-26. og 31. december), samt nytårsaftensdag d. 1. januar. 

Gør os venligst opmærksomme på enhver ændring i planerne, så hurtigt som muligt. Hvis vi ikke hører fra kæledyrsejer – Vil My Peterinarian fortsætte med at komme på besøg. Alle yderligere besøg (selv hvis My Peterinarian ankommer, når kæledyrsejer er hjemme) vil der kræves betaling for og givet en faktura til kæledyrsejer. Betaling forventes inden sidste betalingsdato på fakturaen, hvor ellers et gebyr på 130 kr. vil blive pålagt.  

7- Ansvar (Forpligtelser)

Kæledyrsejer accepterer og anerkender følgende betingelser ved booking af My Peterinarians services:

– Kæledyrsejere accepterer at My Peterinarian anvender services fra uafhængige kontrahenter (også kendt som underkontrahenter) når det er nødvendigt. Kæledyrsejer(e) vil modtage besked, når en sådan situation opstår, og her vil en uafhængig kontrahents services blive anvendt. Fx hvis der for My Peterinarians’ passer/plejer sker en personlig ulykke eller har sygdom accepterer kæledyrsejer, at My Peterinarian arrangerer at finde en anden kvalificeret passer/plejer (som vil arbejde som uafhængig kontrahent/underkontrahent) for at udfylde ansvaret sat frem af service kontrakten mellem kæledyrsejer(e) og My Peterinarian.

Uafhængige kontrahenter er ikke medarbejdere eller en del af staben. Den uafhængige kontrahent er alene ansvarlig for at have deres egen officielle ansvarsforsikring, professionel skadeserstatning, certifikat fra politiet og andre certifikationer/kvalifikationer for tilfredsstillende at dække ethvert ansvar, som forekommer af kontrahenten.

My Peterinarian accepterer intet ansvar eller forpligtelse for enhver handling begået af kontrahenten iht. udfærdigelsen af kontrakten mellem My Peterinarian og kæledyrsejer(ne). Enhver skade på kæledyr(et) eller ejendom begået af kontrahenten er et juridisk anliggende mellem kæledyrsejer(ne) og kontrahenten.

– Kæledyrsejer giver uigenkaldeligt rettighed og tilladelse til, at My Peterinarians medarbejder (“Fotografen”) må tage billeder af kæledyret (kæledyrene) (*Ejendommen*) til kommerciel brug jf. følgende:  

(a) retten til at anvende og genbruge og publicere, i ethvert tilfælde, selvsamme fotografier, i sin helhed eller delvist, modificeret eller ændret, enten af dem selv eller i forbindelse med andre fotografier, i ethvert medium eller form for distribution, og for ethvert formål overhovedet, inkluderende, uden begrænsninger, alle reklamations- eller salgsfremmende anvendelser, til ikke-kommerciel eller kommerciel fremvisning, udsendelse, udstilling af færdiggjort produktion, og andre handelsformål, så vel som at anvende kæledyrsejers navn i forbindelse dermed, hvis han/hun ønsker det; og

(b) copyright rettighederne for fotografierne i My Peterinarians navn eller i ethvert andet navn, må fotografen selv vælge. 

Kæeldyrsejer forbeholder sig retten til at inspicere og godkende det færdige produkt eller kopi og enhver brug heraf. 

Kæledyrsejer samtykker til at fotografier, reproduktioner, og negative heraf skal konstituere fotografens ejendom alene, og at fotografen har den fulde rettighed til bortskaffe enhver eller alle af disse på enhver tænkelig måde uanset hvad. 

Kæledyrsejeren afgiver og frigiver hermed for evigt fotografen og hans/hendes respektive repræsentanter, licenshavere, efterfølgere og tildeler, specifikt My Peterinarian og dens klienter, fra ethvert krav, handlinger og påkrav, der opstår ud fra eller i forbindelse med brugen af ​​de nævnte fotografier, inklusive, uden begrænsning, ethvert krav om krænkelse af privatlivets fred og injurier.

Kæledyrsejer(e) godkender den “underskrevne” servicekontrakt eller enhver mundtlig serviceaftale til at være gyldig godkendelse til fremtidige tjenester til ethvert formål leveret af servicekontrakten, der tillader My Peterinarians passer/plejer (og My Peterinarian) at acceptere telefon eller e-mail reservationer forbehold for service og indrejse i lokaler uden yderligere underskrevne kontrakter eller skriftlig tilladelse.